Posiadając polisy ubezpieczenia przy wyniknięciu szkody klienci towarzystw ubezpieczeniowych mają prawo do skorzystania z odszkodowania. Przy staraniu się o odszkodowanie można, jednak spotkać się z różnymi problemami.

ubezpieczenie-wypadek-drogowy

Do najczęstszych problemów zaliczyć można przeciąganie się terminów związanych z likwidacją szkody, opóźnianie, odmowa odszkodowania lub przyznanie odszkodowania w bardzo niskiej kwocie. Problemy z firmami ubezpieczeniowymi?

W kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi klienci mogą spotkać się z takimi problemami, jak:

1. Przedłużanie terminu likwidacji szkody ponad terminy ustalone w warunkach ubezpieczenia.

2. Trudności w kontaktach z likwidatorem szkód wyznaczonym przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

3. Odmowa wypłaty odszkodowania, która jest według klienta bezzasadna.

4. Zaniżenie wartości przyznanego odszkodowania.

Przy zaniżeniu kwoty wypłaconego odszkodowania można skorzystać z usług firm i kancelarii prawnych, które zajmują się odzyskiwaniem odszkodowań oraz firm ubezpieczeniowych. Klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogą również szukać pomocy u wyższych instancji danego ubezpieczyciela składając skargi. W Polsce działa również Rzecznik Ubezpieczonych, do którego również można składać skargi. Każdy ubezpieczony ma również prawo wystąpienia na drogę sądową poprzez złożenie pozwu do sądu.

Takie pozwy o należne odszkodowania powinny być, jednak ostatecznością. Wynika to między innymi z konieczności poświęcenia danej sprawie sporej ilości czasu, długiego okresu, w którym rozstrzygane są sprawy sądowe. Postępowanie sądowe wiąże się również z opłatami oraz koniecznością przestrzegania terminów kolejnych rozpraw sądowych. Jak uchronić się przed problemami z wypłatą odszkodowania?

Bardzo ważne jest, by dokładnie czytać umowy podpisywane z ubezpieczycielami. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie są chętne do wypłacania wysokich odszkodowań. Jeśli dane towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało możliwość odmowy wypłacenia odszkodowania na pewno z niej skorzysta. Z tego względu, gdy nie chce się mieć problemów z odzyskaniem odszkodowania bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeniowym i w zakresie warunków zgłoszenia szkody oraz udziału ubezpieczonego w procesie likwidacji szkody. Bardzo często odmowa wypłaty odszkodowania wynika ze zbyt późnego zgłoszenia szkody przez ubezpieczonego. Towarzystwa ubezpieczeniowego bardzo często powołują się również na klauzule takie jak nienależyta staranność, które nie mają jednoznacznych interpretacji.

Ciekawy materiał tvn24 na temat odszkodowania

Specjaliści od odzyskiwania odszkodowań w związku z coraz większym zainteresowaniem, ze strony klientów firm ubezpieczeniowych, korzystaniem z profesjonalnej pomocy przy odzyskiwaniu odszkodowań rośnie liczba firm, które zajmują się takimi usługami. Specjaliści od odzyskiwania odszkodowań są w stanie zapewnić swoim klientom przede wszystkim dużo wyższe odszkodowania.

Na rynku odzyskiwania odszkodowań działają po pierwsze kancelarie prawne, ale również firmy, których specjalnością są ubezpieczenia – odszkodowanie-wypadek, czyli działające wyłącznie w branży ubezpieczeniowej. Sposób rozliczania się z firmą odzyskującą odszkodowanie Umowy z kancelariami prawnymi nie różnią się wiele od skorzystania z usług prawnych. Najczęściej klienci muszą opłacić usługę z góry, co bardzo często wymusza zapłacenie bardzo wysokich kwot.

Firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu odszkodowań coraz częściej wprowadzają inny model opłaty za ich usługi, czyli opłacenie usług dopiero po wygraniu sprawy w sądzie lub uzyskania odszkodowania na drodze negocjacji z ubezpieczycielem, czyli polubownie. Firmy odzyskujące odszkodowania bardzo często zapewniają nawet płatności za efekt, gdzie klient płaci za usługę dopiero w sytuacji, gdy firma uzyska odszkodowanie od ubezpieczyciela. W wielu takich firmach można liczyć na dużą skuteczność w zakresie odzyskiwania odszkodowań.

Płatność za usługi po odzyskaniu odszkodowania to dobre rozwiązanie dla mniej zamożnych klientów, którzy nie mogą pozwolić sobie na zapłacenie dużych sum pieniędzy za skorzystanie z kancelarii prawnych.

Reklamy